Raimonda Plioplytė

Raimonda Plioplytė

2013-2016 m. – Vilniaus Universitetas. Medicinos fakultetas. Gydytoja rezidentė. Šeimos medicinos studijų programa. Šeimos gydytojo licencija.
2006-2013 m. – Vilniaus universitetas Medicinos fakultetas. Studijų programa – medicina. Medicinos magistro laipsnis, gydytojo kvalifikacija, medicinos gydytojo licencija.

Nuo 2016 m. 05 mėn. iki dabar – Įmonė: UAB „GK klinika”. Pareigos: šeimos gydytoja.
2016-04 – 2017-06 – dirbo UAB „InMedica Alfa klinikoje”. Pareigos: šeimos gydytoja.
2014 – 2016 m. –dirbo Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyboje prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Sprendimų kontrolės skyriuje. Pareigos: vyriausioji specialistė (gydytoja).
2013 – 2016 m. – Vilniaus Universitetas Medicinos fakultetas. Pareigos: medicinos gydytoja.

Pastоviai dalyvauja šeimos gydytojams skirtose medicininės tematikos konferencijose, stažavosi 2015 m. spalio 22-25 d. 20th Wonca Europe Conference 2015, Istanbule.