PRP injekcijos galvos pl.odos srityje

Vaizdas prieš PRP injekcijas

Prieš

Vaizdas po PRP injekcijų

Po 4 mėn. Dr. Jūratė Grigaitienė