Šeimos gydytojo paslaugų teikimo pacientų gyvenamojoje vietoje aprašas

GK Klinika - šeimos gydytojų paslaugos

BENDROJI DALIS

Šeimos gydytojo paslaugos pacientų namuose, globos įstaigose teikiamos vadovaujantis Lietuvos medicinos norma MN14:2005 „Šeimos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė” (Žin., 2006, Nr. 3-62).
1. Iškvietimai į paciento namus ar globos įstaigas turi būti pagrįsti, motyvuoti, kai pacientai tikrai negali atvykti į gydymo įstaigą ar jų atvykimas kelia pavojų pacientų ar aplinkinių sveikatai ar gyvybei.
2. Paslaugos namuose ar globos įstaigose teikiamos tik prie UAB „ GK Klinika“ pirminės sveikatos priežiūros centro prisirašiusiems asmenims.

 

PAGRINDINĖS PACIENTŲ SVEIKATOS BŪKLĖS, KAI GYDYTOJAI GALI BŪTI KVIEČIAMI Į NAMUS AR GLOBOS ĮSTAIGAS

Vaikai:
1. Nevaikštantys dėl sunkaus neįgalumo.
2. Naujagimiai: karščiuojantys, vemiantys, viduriuojantys.
3. Kūdikiai ir vaikai karščiuojantys virš 38° C daugiau kaip 48 valandas, kai nepadeda taikomas gydymas.
4. Esant užkrečiamų ligų požymiams.

Suaugę ir paaugliai:
1. Nustatytas didelis specialiųjų poreikių lygis.
2. Karščiuojantys virš 39° C daugiau kaip 48 vai. kai nepadeda taikomas gydymas.
3. Labai stiprus skausmas (8-10 balų), negalint pacientui atvykti į gydymo įstaigą.
4. Esant užkrečiamų ligų požymiams.
5. Abipusiu gydytojo ir paciento susitarimu gali būti atliktas gydytojo vizitas esant ir kitiems sveikatos sutrikimams.

 

GYDYTOJO IŠKVIETIMO IR VIZITO ATLIKIMO TVARKA

Iškvietimai į namus ar globos įstaigą registruojami registratūroje arba šeimos gydytojo tam skirtame žurnale (F Nr. 03 l/a) einamajai dienai iki 12 val.
1. Pageidautina, kad gydytoją kviečiantys pacientai ar jo atstovai tiesiogiai ar telefonu aptartų iškvietimo detales su kviečiamu gydytoju.
2. Iškvietimą į namus atlieka gydytojai, pas kuriuos prisirašę pacientai ar juos pavaduojantys gydytojai.
3. Gydytojai pacientus lanko ne pacientų priėmimo įstaigoje laiku.
4. Jei reikalinga neatidėliotina pagalba, kviečiama greitoji medicinos pagalbos tarnyba.
5. Abipusiu paciento ir gydytojo susitarimu gali būti atliktas ir mokamas iškvietimas, už kurį atsiskaitoma vadovaujantis įstaigoje galiojančia mokamų paslaugų apmokėjimo tvarka. Iškvietimo kaina 35,80 Lt (be transporto išlaidų) nustatyta vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1996 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 178 „Dėl Valstybės ir savivaldybių remiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainyno patvirtinimo” (Žin., 1996, Nr. 35-8921).
6. Iškvietimų į pacientų namus ar globos įstaigas metu gydytojai pildo visą reikiamą dokumentaciją.

Registruokitės konsultacijai užpildę formą.

Užpildykite registracijos formą ir mes susisieksime su jumis per 24 valandas bei suderinsime jums patogų vizito laiką.